Hoe werkt het Open Podium?

Open Podium Uithoorn is een mix tussen een jamsessie en een plaats waar je je eigen ding kunt doen, met of zonder anderen en in een laagdrempelige sfeer. Voor de duidelijkheid geven we hieronder uitleg.

-> Je wilt c.q. jullie willen je eigen optreden doen en je hebt daar geen anderen bij nodig

Stuur een mailbericht naar openpodiumuithoorn@gmail.com en geef hierin aan wat je wilt gaan doen. Geef duidelijk aan dat je je eigen optreden gaat doen en dat er geen ondersteuning van anderen nodig is. 

Je verzoek wordt op een lijst gezet en je krijgt hiervan een bevestiging. Als je het Open Podium bezoekt meld je je bij Gregor of Ron, zodat zij weten dat je er bent c.q. jullie er zijn. Zij maken een afspraak over het tijdstip waarop het optreden (ongeveer) gaat plaatsvinden.

-> Je hebt zelf nummers die je graag met anderen zou willen spelen

Stuur een mailbericht naar openpodiumuithoorn@gmail.com en geef hierin aan welk nummer of nummers je graag zou willen spelen en wat je zelf doet (zang, instrument, combinatie). Ook geef je aan welke andere instrumenten je daar graag bij zou willen aanhaken. Je bericht wordt doorgestuurd naar een maillijst met muzikanten die een bijdrage willen leveren aan de optredens. 

Jouw mailadres wordt toegevoegd aan deze maillijst en blijft daar opstaan, tot het moment dat je zelf aangeeft dat je verwijderd wilt worden.

Je krijgt dan ook verzoeken van andere muzikanten en misschien zie je wel iets waaraan je zou willen meedoen of word je gevraagd om aan iets mee te doen.

Het is verder aan jou en de andere muzikanten om via de mail of anderszins onderling afspraken te maken over wie doet wat, welke toonsoort, welke versie nemen we als voorbeeld, enzovoort.

-> Je wilt voorbereid met anderen spelen, maar je wilt zelf geen nummers aandragen

Stuur een mailbericht naar openpodiumuithoorn@gmail.com en geef aan dat je op de maillijst gezet wilt worden en met welk instrument (of zang). Je krijgt dan de verzoeken van anderen toegestuurd waarop je kunt reageren.

Voor de eerste 3 punten geldt: Eventueel maak je/maken jullie een afspraak om op de vrijdagavond vóór het Open Podium te repeteren in de oefenruimte. Zo ja, dan stuurt één persoon een bericht naar info@fort55.nl hierover.

-> Niets van het voorgaande is van toepassing, je komt naar het Open Podium en je ziet dan wel

Ook zonder voorbereiding kun je meedoen. Je komt gewoon en maakt ter plaatse afspraken met anderen om één of meerdere nummers te spelen. Er is een aparte ruimte waar je dit verder af kunt stemmen, akkoorden en teksten kunt googelen (Ultimate Guitar) en deze kunt printen. We denken er  aan om dit ter plaatste met behulp van een beamer op een scherm te projecteren, zodat iedereen hetzelfde ziet en we geen papier hoeven te misbruiken.

-> Je wilt helemaal niet meedoen en gewoon gezellig aanwezig zijn en kijken en luisteren

Geen probleem, het is een openbare locatie en de deur staat open, iedereen is welkom!

NB: bij uitzonderlijke drukte beperken wij mogelijk de duur van een optreden, om zo iedereen de gelegenheid te geven om op te kunnen treden. We gaan hierbij uit van blokken van 15 minuten.

Maak een website of blog op WordPress.com